หลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันฯ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ    

Home Course About Us   Strengths Testimonials Facebook Contact Us
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
 

Individual Style

เรียนอย่างได้ผลเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการใหม่ และเทคโนโลยีชั้นสูง ช่วย ให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนได้ชัดเจน แม้ผู้เรียน จะมีพื้นฐาน ทักษะภาษาอยู่ในระดับอ่อน ปานกลาง หรือสูง ก็สามารถมาเรียนเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรู้ให้ได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน ตลอดจนการออกเสียงและสำเนียงที่ถูกต้องทั้งแบบอังกฤษ

และอเมริกัน ที่หลายคนปรารถนาที่จะเรียนให้สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว มั่นใจ แบบรอบด้านด้วยการออกแบบแผนการเรียนเฉพาะบุคคล

 

เลือกจ่าย ตามความต้องการ

เราให้คุณกำหนดรูปแบบการชำระค่าเรียนได้ ด้วยตัวคุณเอง เพราะเราเข้าใจถึง Life Style ของ การดำเนินชีวิต ที่แตกต่าง ความสะดวกสบายที่คุณ สามารถเลือกวิธีการชำระค่าเรียนได้ เราเปิดโอกาสให้คุณได้พัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อความก้าวหน้าในชีวิต เงื่อนไขการชำระค่าเรียน ที่ไม่ต้องมีภาระผูกพัน ยืดหยุ่นได้ตามความเป็นจริง เพียงคุณสมัครเป็นสมาชิก iSTYLE’S Member Club บัตรสมาชิก ที่มีสิทธิพิเศษมากมาย ทั้งการเรียน การอบรมสัมมนา ที่พัก ค่ายกิจกรรม และ Learning Club >>> ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
       
 

iSTYLE’S Member Club

ถ้าชีวิต คือการเรียนรู้ และชีวิตจักต้องเรียนรู้ ตลอดเวลา LifeLong Learning ความสะดวก รวดเร็ว ความทันสมัยของเทคโนโลยี ที่เชื่อมโยง ทั่วถึงกันทั่วโลก เราตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากความทันสมัยของเทคโนโลยี เราจึงสร้างแหล่งพบปะ ของผู้คนที่สนใจในเรื่องการศึกษาขึ้น เพื่อเป็นชุมชนของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเห็นสังคมที่อุดมไปด้วยผู้มีภูมิปัญญา ในด้านต่างๆ ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน แนวคิดทางการศึกษา ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เราจะให้คุณได้เรียนรู้ ในสิ่งที่คุณอยากรู้ แม้คุณจะอยู่ แห่งหนใด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anniversary 14th

Anniversary 14th แจ้งข่าวการปรับเปลี่ยนชื่อสถาบันฯ จากเดิมสถาบันพัฒนาภาษาไอฟาส ( IFAST ) เป็น สถาบัน พัฒนาภาษาอังกฤษ IFAST ENGLISH ภายใต้การบริหาร จัดการโดย ทีมงาน ไอสไตล์ เอ็ดดูเคชั่น iSTYLE EDUCATION การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะส่งผลดีต่อผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจในการเข้ามาศึกษา พัฒนาภาษาอังกฤษกับทีมงานของเรา เพื่อน้อมรับกับกระแสแห่งการแข่งขัน อย่างไม่หยุดนิ่ง ด้านการศึกษา และเพื่อตอบแทนพระคุณทุกท่าน ที่สนับสนุนทีมงานเรามาอย่างต่อ

   
Click>>   
Click>>   
Click>>   
Click>>   
 

 

 

สถาบันพัฒนาภาษา์ไอฟาส อิงลิช By iSTYLE EDUCATION

ชั้น 4 TESCO LOTUS (ปิ่นเกล้า) Tel. 02 - 8848355 / 083-610-0970

Copyright © 2008  www.ifast.in.th All Rights Reserved 

  Home
l
Course l About Us
l
Strengths
l
Testimonials
l
Webboard
l
Contact Us